مقدار آلمان استقلال استقلال پرسپولیس

مقدار: آلمان استقلال استقلال پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار گوناگون جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

الحظرد به مدت دهها سال به تنهایی در بیابان بی آب و علف “الربع الخالی” مسافرت کرد و هنگامی که از سفر عجیب خود بازگشت بنا به گفته ی صاحب نظران شرارت بارترین کتاب

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

عبارات مهم : ترجمه

الحظرد به مدت دهها سال به تنهایی در بیابان بی آب و علف “الربع الخالی” مسافرت کرد و هنگامی که از سفر عجیب خود بازگشت بنا به گفته ی صاحب نظران شرارت بارترین کتاب تاریخ را تحت عنوان «العزیف» به نگارش در آورد.

به گزارش تابناک با تو، عبدالله الحظرد به علت فکرهای عجیب و غریبش به او لقب «مرد عرب دیوانه» را داده بودند. عبدالله الحظرد یا «عبدول الحظرد» آنگونه که در نوشته های غربیان آمده بر این باور بود که روش ایده آل جهت آشنایی تاریخ و آنچه در وقت های قدیم بر روی زمین اتفاق افتاده است را دارد.

در حالیکه بسیاری ادعا می کردند که قدرت پیشگویی آینده را دارند “الحظرد” ادعا می کرد همه ی آنچه در گذشته اتفاق افتاده را می داند و می تواند با مخلوقاتی که پیش از انسان ها (!) بر روی زمین زندگی کرده اند گفتگو کند.

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

الحظرد شاعری بود که در وقت حکومت أمویان می زیست. العزیف در زبان عربی به معنای “صدای حشرات” است که در سکوت شبانه به گوش می رسد، ولی بنا بر باوری عامیانه العزیف صدای جن هایی بوده است که شبها با هم گفتگو می کردند.

الحظرد به مدت دهها سال به تنهایی در بیابان بی آب و علف “الربع الخالی” مسافرت کرد و هنگامی که از سفر عجیب خود بازگشت بنا به گفته ی صاحب نظران شرارت بارترین کتاب

الحظرد می گفت که با جن ها و فرازمینیان مستقیما دیدار کرده و رازها جادو گری و رمز و راز مردگان و زبان خاص آنان را آموخته هست. هر چند این کتاب بیش از هر چیز یک کتاب تاریخی است ولی در آن طلسم ها و زبان های عجیب و غریب و تصویرهای نامفهوم و ترسناکی هم به چشم می خورد. او می گفت همه ی تصویر های کتاب را براساس واقعیت کشیده است.

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

کتاب راجع به ی کائناتی می گوید که میلیون ها سال پیش بر روی زمین زندگی می کردند و روزی دوباره جهت بعد گرفتن سیاره ی زمین بازخواهند گشت.

الحظرد به مدت دهها سال به تنهایی در بیابان بی آب و علف “الربع الخالی” مسافرت کرد و هنگامی که از سفر عجیب خود بازگشت بنا به گفته ی صاحب نظران شرارت بارترین کتاب

کتاب به زبان های مختلفی ترجمه شد. در زبان یونانی به آن “نکرونومیکون” گفته می شود. در برهه ای از وقت واتیکان دستور داد تا همه ی نسخه های ترجمه شده است را بسوزانند، می گویند یک نسخه ترجمه شده است در کتابخانه ی واتیکان وجود دارد، ولی اکنون از نسخه ی عربی کتاب اثری نیست.

نویسنده ی ژانر وحشت آمریکایی به نام «هوارد لاوکرافت»در داستان های خود کتاب العزیف را دوباره نویسی کرده است تا جایی که آنرا نسخه ی انگلیسی “العزیف” می دانند. پیدا نشدن نسخه ی عربی این کتاب باعث شده است تا بعضی راجع به ی وجود شخصیتی به نام “عبدالله الحظرد” دچار تردید شوند.

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

هوارد فیلیپس لاوکرافت نویسنده آمریکایی ژانر وحشت، خیال پردازی و علمی–تخیلی می باشد.

پایان زندگی الحظرد این جادوگر دیوانه هم در نوع خود بسیار جالب هست. ابن خلکان (مورّخ) می نویسد: الحظرد بعد از عمری سحر و جادو بالأخره روزی بنا به گفته ی شاهدان عینی در برابر چشم مردم به وسیله موجود وحشی و هولناکی بلعیده شد و از صحنه ی سرنوشت محو گردید!

هیچ کسی راجع به ی حقیقت داستان زندگی او به طور کامل نمی داند، آیا شما داستان الحظرد و کتابش را باور می کنید؟!

واژه های کلیدی: ترجمه | زندگی | دیوانه | جادوگر | داستان | عبدالله | اخبار گوناگون

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

جادوگر دیوانه ای که سرانجام بلعیده شد!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs